UniMAP FOSS Community (UFC) Meeting (March 2010)

Untuk tidak menggalakkan penggunaan perisian TIDAK SAH dan menggalakkan penggunaan perisian BEBAS di UniMAP, satu perjumpaan dalam sekitar 2 – 3 jam akan diadakan. Aktiviti yang akan diadakan adalah seperti pembentangan dan perbincangan terbuka tentang FOSS, cara penggunaan dan memperkenalkan perisian yang boleh digunakan di dalam pembelajaran dan penyelidikan dan apa jua perkara yang berkaitan dengan penggunaan FOSS.

Semua staf dan pelajar (baru nak tahu atau pengguna yang mahir) adalah dijemput untuk berkongi pengalaman tentang FOSS. Perjumpaan tersebut akan diadakan di makmal MKR3 di Seberang Ramai pada 15 Mac 2010, 9 pagi.  Semua yang hadir digalakkan membawa laptop masing2 (jika perlu). Fasilitator perjumpaan pada kali ini ialah En. Azamin Zainol Abidin, Pegawai Teknologi Maklumat, Pusat ICT.

To discourage the use of pirated software and encouraging the use of Free/Open Source Software (FOSS) in UniMAP, a monthly meeting for about 2 – 3 hours will be held. The activities include presentations and open discusion of advantages, future of FOSS, usefull softwares for teaching and research and anything regarding the usage of FOSS.

All UniMAP staffs and students (beginners or advanced, even if you just want to know about FOSS) are welcome to share their experience in using FOSS. The meeting will be conducted in MKR3 laboratory in Seberang Ramai at 15th March 2010 , 9 am.  All participants are encouraged to bring their own laptop (if necessary). Mr. Azamin Zainol Abidin, IT Officer from ICT Unit will facilitate the meeting.

Topic of this month: “GNU/Linux Cloning & E-Learning Application (Claronline)” by En. Azamin Zainol Abidin, Pegawai Teknologi Maklumat, Pusat ICT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s